Voetbalschaak bij obs De Prinsenakker in Bennekom. Publiek roept suggesties en als speler moet je er  je voordeel mee doen.

Schaaklessen op scholen


Schaakles kan een grote educatieve meerwaarde hebben voor het onderwijs.
Het kan bijdragen aan de sociale, emotionele, cognitieve en meta-cognitieve ontwikkeling van leerlingen.
Kan, want leereffecten zijn afhankelijk van de juiste didactische werkvormen en inzet van de leraar.

Karel van Delft is psycholoog. Hij geeft ruim 30 jaar schaaklessen en is KNSB-gediplomeerd schaaktrainer.
Karel van Delft geeft onder schooltijd schaaklessen op basisscholen. Onder meer aan klassen voor hoogbegaafde kinderen.
De afgelopen jaren heeft hij les gegeven in Huis ter Heide, Ede, Bennekom, Amersfoort en Utrecht.
Tevens geeft Karel van Delft lesseries na schooltijd op scholen.
In Apeldoorn geeft hij les op Hertog van Gelre, VindingRijk, Berg en Bosschool, De Zevensprong en Sprengenpark.
Bij lessen na schooltijd krijgen leerlingen het boekje 'Ik leer schaken' alsook een licentie voor de schaakapp Chessmatec

Compacte notitie over belang van schoolschaken: 'Schaken is een speeltuin voor het brein'
Informatie over gedifferentieerd lesgeven in schaaklessen.

Karel van Delft is auteur van het boek 'Schoolschaken'.
Dat boek gaat over de organisatie van schoolschaken, schaakdidactiek en wetenschappelijk onderzoek naar de educatieve meerwaarde van schaaklessen.
Ook bevat het teksten over schaaklessen aan leerlingen met speciale behoeften (blind, autisme, dyslexie, sociale achterstand).
Het inleidende hoofdstuk over schaakdidactiek staat op de site van het Max Euwe Centrum: https://maxeuwe.nl/didactiek-schoolschaken
Een uitgebreide preview van het boek en links naar aanvullende informatie staan op de site www.schaaktalent.nl.

Op de site van het Max Euwe Centrum schrijft Karel van Delft over schaakles geven aan hoogbegaafde kinderen:
https://maxeuwe.nl/schaken-intelligentie-en-lesgeven-op-leonardoscholen

Op de site www.chesstalent.com doet Karel van Delft via tekst, links en video's verslag van vijf Chess and Education Conferences in Londen.
Hij heeft hier lezingen gegeven over schaken en autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid. Ook gaf hij een lezing over variatie in lesvormen.

Uitgeverij New In Chess heeft begin 2021 het boek 'Chess for Educators' van Karel van Delft uitgegeven.
Voor informatie, een preview en recensies zie: www.chesstalent.com

 

     

 

Online interland match tegen een Israëlische school in Ede bij obs De Lettertuin.

Als duo doofstom schaken (maar wel communiceren) bij cbs Oud Zandbergen in Huis ter Heide.

Partijbespreking bij BSO de Kameleon in Amersfoort.

Uitleg doorgeefschaak bij Plusklas cbs Oud Zandbergen in Huis ter Heide.

Pepernotenschaak Paulusschool in Utrecht.

Banter blitz De Prinsenakker in Bennekom.

Simultaan Hertog van Gelre school in Apeldoorn.

Simultaan Het Woudhuis in Apeldoorn.

Oefenen met minigames Berg en Bosschool in Apeldoorn.

Simultaan aan duo's cbs Oud Zandbergen in Huis ter Heide.

Onderling spelen Sint Victorschool in Apeldoorn.

Kat en muizen op De Zevensprong.

Schaakles bij Passe-Partout Kerschoten De Rank.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren